Fungsi

Objektif dan fungsi CFM adalah seperti berikut: Untuk mempromosikan objektif dasar negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM). Untuk merangka, menggubal dan menyediakan Kod yang melindungi hak Pengguna menurut peruntukan AKM dan untuk meminda, menggubal, mengubahsuai dan mengemaskinikan Kod dari masa ke masa. Untuk melibatkan diri dan menjalankan penyelidikan mengenai perkara…