Sertai Kami

                    Permulaan Yang Unik dan Luar Biasa Anda akan merasai perjalanan karier yang menarik dan menjadi sebahagian daripada organisasi yang memberi inspirasi perubahan kepada masyarakat. CFM is filled with versatile and energetic people, each of whom are change drivers to the way we use communications in…

Fungsi

Objektif dan fungsi CFM adalah seperti berikut: Untuk mempromosikan objektif dasar negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM). Untuk merangka, menggubal dan menyediakan Kod yang melindungi hak Pengguna menurut peruntukan AKM dan untuk meminda, menggubal, mengubahsuai dan mengemaskinikan Kod dari masa ke masa. Untuk melibatkan diri dan menjalankan penyelidikan mengenai perkara…

Tinjauan Korporat

  CFM ditubuhkan pada bulan Februari 2001 sebagai sebuah persatuan yang mewakili semua pihak yang berkaitan, termasuk pihak yang terbabit dengan “bekalan dan permintaan” dalam industri komunikasi dan multimedia.  CFM ditetapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) sebagai Forum Komunikasi dan Multimedia pada 2002 untuk melindungi hak pengguna dalam sektor tersebut.  Ini adalah selaras…