Bahagian 3 : Semakan Semula dan Pindaan

1. Semakan Semula dan Pindaan 1.1 Semakan Semula Kod PPCI ini akan dilaksanakan oleh Forum Pengguna: Dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pelaksanaan Kod PPCI ini; dan/atau Jika dan apabila Forum Pengguna menganggap perlu (Sejajar dengan semakan semula yang perlu dibuat sekurang-kurangnya tiga tahun sekali seperti yang dinyatakan dalam Fasal 4.1 KAPA). 1.2 Sebarang pindaan…

Bahagian 2 : Peraturan Am Kod bagi Pemberi Perkhidmatan Capaian Internet

Peraturan am Kod PPCI adalah seperti berikut:- Prinsip Panduan Kod PPCI Perlindungan Maklumat Peribadi Penyediaan Maklumat Penyediaan Perkhidmatan Langkah Anti-Span Dasar Mengenai Keselamatan Rangkaian Maklumat Kandungan Pengebilan Perlindungan Orang Di Bawah Umur Pengendalian Aduan dan pertikaian Pelanggan Prinsip Pampasan 1. Prinsip Panduan Kod PPCI 1.1 Industri komunikasi dan multimedia akan berusaha menegakkan prinsip yang berikut:…

Bahagian 1 : Pengenalan

1. Latar Belakang 1.1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM 1998) berusaha melaksanakan kaedah kawal selia kendiri industri, disokong oleh piawaian peraturan sandaran yang boleh ditadbir oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). 1.2 Menurut Seksyen 189 AKM 1998, SKMM telah menetapkan Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Forum Pengguna) sebagai sebuah forum pengguna pada…