Menerima Cadangan Penyelesaian CFM

Pengguna mempunyai masa 30 hari kerja dalam tempoh kitaran perantaraan penyelesaian CFM – Portal Aduan untuk menerima keputusan muktamad. Jika pengguna menerima cadangan penyelesaian CFM, Penyedia Perkhidmatan akan mengemukakan sebarang cara yang dipersetujui oleh Pengadu dan Penyedia Perkhidmatan. Keputusan CFM hanyalah berbentuk cadangan kerana dalam proses perantaraan, CFM hanya bertindak sebagai penilai/pemudah cara, jadi keputusannya…

Membetulkan Keadaan

Jika kami mendapati Penyedia Perkhidmatan tidak bertindak dengan betul, kami akan mencadangkan apa yang patut dilakukan untuk membetulkan keadaan. CFM akan menganalisis dan menyiasat aduan untuk menentukan sama ada GCC tidak dipatuhi. Jika dalam proses menganalisis aduan kami mendapati bahawa aduan yang sama pernah diselesaikan dengan cara yang praktikal, kami akan mencadangkan penyelesaian yang praktikal…

Penyelesaian Yang Sesuai Dan Tepat Pada Masanya

Kami bekerja dalam had masa yang dinyatakan didalam GCC.  Jadi, adalah penting untuk kami mengetahui dengan secepat mungkin sama ada pengguna menerima atau menolak cadangan penyelesaian. Jika penyelesaian nampak jelas dan mudah sebagaimana yang dicadangkan oleh Penyedia Perkhidmatan, kami akan pastikan sama ada pengguna bersedia untuk menerimanya. Jika aduan adalah didalam bentuk yang memerlukan penyelesaian…

Aduan Yang Kami Tangani

Sungguhpun kami ingin memberikan bantuan sebanyak yang boleh, terdapat beberapa jenis aduan yang tidak boleh kami terima.  Berikut adalah senarai jenis aduan yang tidak dapat kami bantu: Aduan mengenai Penyedia Perkhidmatan yang bukan dalam Industri Komunikasi dan Multimedia dan tidak tertakluk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (CMA1998). Aduan yang kami rasa lebih baik ditimbangkan…

Bagaimana Kami Mengendalikan Aduan?

Pengguna boleh membuat aduan kepada kami menerusi 5 saluran yang kami sediakan.  Sebaik-baiknya adalah membuat aduan melalui emel kepada kami: aduan@cfm.org.my Sesuatu aduan diakui dibuat dari masa seseorang pengguna membangkitkan rasa tidak puas dengan Kualiti Perkhidmatan kepada Penyedia Perkhidmatan.  Peranan CFM akan hanya dianggap wajar menurut apa yang digariskan dalam GCC. Kami menilai semua aduan…