Apa Yang Kami Boleh Lakukan dan Tidak Boleh Lakukan

Apa yang kami boleh lakukan dan tidak boleh lakukan ditetapkan dalam Kod Amalan Am Pengguna (GCC) kami.  Anda boleh membaca kod ini di laman web kami atau anda boleh meminta salinannya daripada kami. Kami akan memutuskan sama ada aduan anda di bawah bidang kuasa kami, sama ada kami boleh menyelesaikannya dan cara terbaik untuk mengendalikan…

Bila Kami Boleh membantu

MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI Sebelum CFM boleh campur tangan dalam sesuatu aduan tentang Penyedia Perkhidmatan, Penyedia Perkhidmatan mesti diberi peluang untuk menyelesaikan pertikaian.  Kami tidak boleh menerima dan memproses aduan yang belum melalui tahap pertama penyelesaian pertikaian dengan Penyedia Perkhidmatan. Penyedia Perkhidmatan mempunyai masa 30 hari bekerja untuk menyelesaikan pertikaian. Penyedia Perkhidmatan mempunyai cara atau prosedur…

Bagaimana Kami Boleh Membantu

Sebagai pengguna, anda boleh mendapat manfaat berikut apabila mendapatkan penyelesaian menerusi CFM: Hak anda sebagai pengguna dilindungi di bawah undang-undang. Anda menjimatkan kos guaman yang mahal yang sepatutnya dibayar sekiranya anda memilih untuk menyelesaikan aduan anda menerusi sistem mahkamah. Anda menjimatkan masa yang dihabiskan untuk menyelesaikan aduan anda berbanding sistem mahkamah yang memakan masa. Kami…

Hak Anda

Hak Anda sebagai Pengguna Sebagai pengguna, anda berhak untuk mendapat perkhidmatan yang memuaskan daripada penyedia perkhidmatan anda. Semua Penyedia Perkhidmatan Komunikasi & Multimedia dikehendaki berurusan secara munasabah dengan pengguna dan menyelesaikan aduan pengguna menurut Kod Amalan Am Pengguna (GCC). GCC adalah kod amalan kawal selia kendiri industri yang berdaftar dengan MCMC. GCC digubal oleh CFM…