Sertai Kami

                    Permulaan Yang Unik dan Luar Biasa Anda akan merasai perjalanan karier yang menarik dan menjadi sebahagian daripada organisasi yang memberi inspirasi perubahan kepada masyarakat. CFM is filled with versatile and energetic people, each of whom are change drivers to the way we use communications in…

Ahli Lembaga Majlis

PEMEGANG-PEMEGANG JAWATAN Pengerusi TM Datin Mohana Mohariff Timbalan Pengerusi CAKE Mohamad Yusrizal Dato’ Hj. Yusoff Setiausaha ASTRO Azlinda Zainal Abidin Bendahari KPM Abdul Rahman Samad AHLI-AHLI MAJLIS PEKOMA Muhamad Razillah Abdullah MACFEA Dr. Elistina Abu Bakar PKPM Zolkiflee Md Salleh CAM George Bennett Francis MMTA Yap Yoke Har CELCOM Aini Hajar Alias YTL Amarjit Singh…

Struktur Organisasi

CFM merangkumi ahli daripada kedua-dua belah pihak, iaitu pihak yang membekal (pemberi perkhidmatan) dan pihak yang meminta (persatuan pengguna, kumpulan yang mempunyai kepentingan khusus, pertubuhan bukan kerajaan, ahli akademik) dalam industri komunikasi dan multimedia. Ia mempunyai Majlis yang dilantik, meliputi 13 ahli, yang mewakili pihak yang meminta dan membekal perkhidmatan.  Bagi menjamin kecekapan operasi, Majlis…

Fungsi

Objektif dan fungsi CFM adalah seperti berikut: Untuk mempromosikan objektif dasar negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM). Untuk merangka, menggubal dan menyediakan Kod yang melindungi hak Pengguna menurut peruntukan AKM dan untuk meminda, menggubal, mengubahsuai dan mengemaskinikan Kod dari masa ke masa. Untuk melibatkan diri dan menjalankan penyelidikan mengenai perkara…

Tinjauan Korporat

CFM ditubuhkan pada bulan Februari 2001 sebagai sebuah persatuan yang mewakili semua pihak yang berkaitan, termasuk pihak yang terbabit dengan “bekalan dan permintaan” dalam industri komunikasi dan multimedia.  CFM ditetapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) sebagai Forum Komunikasi dan Multimedia pada 2002 untuk melindungi hak pengguna dalam sektor tersebut.  Ini adalah selaras dengan…